Test Geleceğiniz Burada Başlıyor

Yazılım Testi kesinlikle zor bir kariyer, bu yüzden inisiyatif almanızı ve becerilerinizi ve yeterliliğinizi geliştirmek için eğitiminizi planlamanızı bekliyoruz. TesterYou olarak test uzmanlarına, teknik test analistlerine, test yöneticilerine ve hatta hiç test yapmamış ya da yakında test yapmaya başlayacak kişilere sunmak için kapsamlı bir eğitim portföyüne sahibiz.

Ayrıca, TesterYou size istediğiniz yer ve zamanda test eğitimi alma imkanı sunuyor. Listedekilerden herhangi birini seçebilir veya ihtiyaçlarınıza uygun bir eğitim oluşturmamızı talep edebilirsiniz.

Eğitimlerimiz hakkında daha detaylı bilgi için, ilgilendiğiniz eğitimin altındaki 'Daha Fazla Bilgi' butonuna basarak formu doldurmanız yeterli.

ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Temel Düzey Yazılım Test Uzmanı Eğitimi

Testin Temelleri

 • Test Nedir?
 • Test Neden Gereklidir?
 • Yedi Test Prensibi
 • Test Süreci
 • Test Psikolojisi

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Boyunca Test

 • Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Modelleri
 • Test Seviyeleri
 • Test Türleri
 • Bakım Testi

Statik Test

 • Statik Test Temelleri
 • İnceleme Süreci

Test Teknikleri

 • Test Teknikleri Kategorileri
 • Kara Kutu Test Teknikleri
 • Beyaz Kutu Test Teknikleri
 • Deneyime Dayalı Test Teknikleri

Test Yönetimi

 • Test Organizasyonu
 • Test Planlaması ve Tahmini
 • Test İzleme ve Kontrol
 • Konfigürasyon Yönetimi
 • Risk ve Testler
 • Kusur Yönetimi

Test için Araç Desteği

 • Test Aracı Konuları
 • Araçların Etkili Kullanımı

Hedef Kitle

 • Yazılım Test Uzmanları
 • Test Otomasyon Uzmanları
 • Test Yöneticileri
 • İş Analistleri
 • Yazılım Geliştiricileri
 • Proje Yöneticileri
 • Ürün Sahipleri, Scrum Masters, Çevik Koçlar

Eğitim Süresi: 2 gün + Sınav
Online Eğitim Süresi: 4 gün / (Günde 4 saat)

Kayıt Ol
ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Temel Düzey Agile Test Uzmanı Eğitimi

Çevik Yazılım Geliştirme

 • Çevik Manifesto
 • Çevik Metodolojiler (Scrum, XP, Kanban, SAFe vb.) ve DevOps
 • Çevik ve Geleneksel Modellerin Karşılaştırılması (Çevik ve Sıralı Modeller)
 • Scrum Çerçevesi (Eserler, Roller ve Toplantılar)

Çevik Test Yöntem ve Teknikleri

 • Test Seviyeleri ve Test Tipleri
 • Çevikte Test Efor Tahmini
 • Risk Bazlı Test
 • Test Odaklı Geliştirme
 • Kabul Testine Dayalı Geliştirme
 • Davranış Odaklı Gelişim
 • Sürüm ve Sprint Yönetimi

Çevik Test Araç Zinciri

 • Çevik Test Çeyreği
 • Çevik Test Araçları
 • İşbirliği ve İletişim Araçları

Çevik Mühendislik Uygulamaları ve Faaliyetleri

 • Destan, Özellik, Kullanıcı Hikayesi, Görev ve Kabul Kriterleri
 • Çevik Projelerde Test Rolü
 • Test Ekibi ve Yönetimi
 • Test ve Hata Yönetimi
 • Konfigürasyon ve Sürüm Yönetimi
 • Sürekli Entegrasyon, Sürekli Teslimat
 • DevOps
 • Test Otomasyonu

Hedef Kitle

 • Yazılım Test Uzmanları
 • Test Otomasyon Uzmanları
 • Test Yöneticileri
 • İş Analistleri
 • Yazılım Geliştiricileri
 • Proje Yöneticileri
 • Ürün Sahipleri, Scrum Masters, Çevik Koçlar

Eğitim Süresi: 2 Gün + Sınav
Online Eğitim Süresi: 4 gün / (Günde 4 saat)

Kayıt Ol
ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Temel Düzey Kullanılabilirlik Test Eğitimi

Temel Konseptler

 • Temeller
 • Kullanılabilirlik, Kullanıcı Deneyimi ve Erişilebilirlki Değerlendirmeleri
 • İnsan Merkezli Tasarımda Kullanılabilirlik Değerlendirmesi

Kullanılabilirlik, Kullanıcı Deneyimi ve Erişilebilirlik Riski

 • Temeller ve Terimler
 • Tipik Risk

Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik Standartları

 • Kullanılabilirlik Standartları ve Üretici Yönergeleri
 • Erişilebilirlik Standartları

Kullanılabilirlik İncelemeleri

 • Tanıtım, Temeller ve Yaklaşım
 • Kullanılabilirlik İnceleme Türleri

Kullanılabilirlik Testi

 • Kullanılabilirlik Testi Nedir?
 • Kullanılabilirlik Testine Adım Adım Yaklaşım
 • Kullanılabilirlik Testi Hazırlanması
 • Kullanılabilirlik Test Çalışması
 • Bulguların Analizi
 • Sonucun ve Bulguların Bildirilmesi
 • Kullanılabilirlik Testinin Kalite Kontrolü
 • Zorluklar ve Sık Yapılan Hatalar

Kullanıcı Anketleri

 • Tanıtım
 • Kullanıcı Anketlerine Adım Adım Yaklaşım
 • Standart Anketler

Uygun Yöntemlerin Seçilmesi

 • Yöntem Seçme Kriterleri

Roller ve Sorumlulukların Özeti

 • Kullanılabilirlik Testçisi
 • Moderatör ve Not Alan

Hedef Kitle

 • Yazılım Test Uzmanları
 • Test Otomasyon Uzmanları
 • Test Yöneticileri
 • İş Analistleri
 • Yazılım Geliştiricileri
 • Proje Yöneticileri
 • Ürün Sahipleri, Scrum Masters, Çevik Koçlar

Eğitim Süresi: 2 gün + Sınav
Online Eğitim Süresi: 4 gün / (Günde 4 saat)

Kayıt Ol
ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Temel Düzey Kullanıcı Kabul Testi Eğitimi

Giriş ve Temeller

 • Temel İlişkiler
 • İş Analizi ve Kabul Testi

Kabul Kriterleri, Kabul Testi ve Deneyimi

 • Kabul Kriterleri Yazmak
 • Kabul Testi Tasarımı
 • Deneyime Dayalı Yaklaşımlar

İş Süreci ve İş Kuralları Modellemesi

 • İş Süreci ve Kurallarının Modellenmesi
 • Kabul Testi Türetmek
 • Kabul Testi için İş Süreci

İşlevsel Olmayan Gereksinimler İçin Kabul Testi

 • İşlevsel Olmayan Özellikler ve Kullanım Kalitesi
 • Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi
 • Performans Verimliliği
 • Güvenlik

İşbirlikçi Kabul Testi

 • İşbirliği
 • Faaliyetler
 • Araç Desteği

Hedef Kitle

 • Yazılım Test Uzmanları
 • Test Otomasyon Uzmanları
 • Test Yöneticileri
 • İş Analistleri
 • Yazılım Geliştiricileri
 • Proje Yöneticileri
 • Ürün Sahipleri, Scrum Masters, Çevik Koçlar

Eğitim Süresi: 2 gün + Sınav
Online Eğitim Süresi:  4 gün / (Günde 4 saat)

Kayıt Ol
ISTQB® Uluslararası Sertifikalı İleri Seviye Yazılım Test Yöneticisi Eğitimi

Test Süreci

 • Test Planlama, İzleme ve Kontrol
 • Test Analizi ve Tasarımı
 • Testin Uygulanması ve Yürütülmesi
 • Çıkış Ölçütlerini Değerlendirme ve Raporlama
 • Test Kapatma Aktiviteleri

Test Yönetimi

 • Risk Bazlı Test
 • Test Dokümanları
 • Test Tahmini ve Test Metrikleri
 • Testin İşletme Değeri
 • Dağıtık, Dış Kaynaklı ve İç Kaynaklı Test
 • Endüstri Standartlarının Uygulanmasını Yönetme

Yorumlar

 • İncelemeleri ve Denetimleri Yönetme
 • İncelemeleri Yönetme
 • Yorum Metrikleri
 • Resmi İncelemeleri Yönetme

Hata Yönetimi

 • Hata Yaşam Döngüsü
 • Hata Raporu Bilgileri
 • Hata Raporu Bilgisi ile Süreç Yeteneğinin Değerlendirilmesi

Test Sürecini İyileştirme

 • Test Geliştirme Süreci
 • CMMI, TPI, CTP, STEP ile Test Sürecinin İyileştirilmesi
 • Test Aracı ve Otomasyon
 • Araç Seçimi
 • Araç Ömrü
 • Araç Metrikleri

İnsan Becerileri

 • Bireysel Beceriler
 • Testi Organizasyonun İçine Uyarlama
 • İletişim
 • Test Ekibi Dinamiği
 • Motivasyon

Hedef Kitle

 • Yazılım Test Uzmanları
 • Test Otomasyon Uzmanları
 • Test Yöneticileri
 • İş Analistleri
 • Yazılım Geliştiricileri
 • Proje Yöneticileri
 • Ürün Sahipleri, Scrum Masters, Çevik Koçlar

Eğitim Süresi: 3 gün + Sınav
Online Eğitim Süresi: 4 gün / (Günde 4 saat)

Kayıt Ol
ISTQB® Uluslararası Sertifikalı İleri Seviye Yazılım Test Analisti Eğitimi

Test Süreci

 • Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünde Test
 • Test Planlama, İzleme ve Kontrol
 • Test Analizi ve Tasarımı
 • Testin Uygulanması ve Yürütülmesi
 • Çıkış Ölçütlerini Değerlendirme ve Raporlama
 • Test Kapatma Aktiviteleri

Test Yönetimi

 • Test İlerleme İzleme ve Kontrol
 • Dağıtık, Dış Kaynaklı ve İç Kaynaklı Test
 • Risk Bazlı Test

Test Teknikleri

 • Spesifikasyon Bazlı Teknikler
 • Hata Bazlı Teknikler
 • Deneyime Dayalı Teknikler

Yazılım Kalite Özelliklerini Test Etme

 • Accuary Testleri
 • Uygunluk Testi
 • Birlikte Çalışabilirlik Testi
 • Kullanılabilirlik Testi
 • Erişilebilirlik Testi

Yorumlar

 • İncelemelerde Denetim Listesini Kullanma
 • Hata Yönetimi
 • Hata Raporu Alanları
 • Hata Sınıflandırması
 • Sorun Kaynağı Çözümlemesi

Test Araçları

 • Test Tasarım Araçları
 • Test Verisi Hazırlama Araçları
 • Otomatik Test Yürütme Araçları

Hedef Kitle

 • Yazılım Test Uzmanları
 • Test Otomasyon Uzmanları
 • Test Yöneticileri
 • İş Analistleri
 • Yazılım Geliştiricileri
 • Proje Yöneticileri
 • Ürün Sahipleri, Scrum Masters, Çevik Koçlar

Eğitim Süresi: 3 gün + Sınav
Online Eğitim Süresi: 4 gün / (Günde 4 saat)

Kayıt Ol
ISTQB® Uluslararası Sertifikalı İleri Seviye Teknik Test Analisti Eğitimi

Risk Bazlı Test

 • Risk Tanımlaması
 • Risk Değerlendirmesi
 • Risk Azaltma

Yapıya Dayalı Test

 • Durum Testi
 • Değiştirilmiş Koşul / Karar Kapsamı
  (MC / DC) Testi
 • Yol Testi
 • API Testi
 • Yapıya Dayalı Bir Teknik Seçme

Analitik Teknikler

 • Statik Analiz
 • Dinamik Analiz

Teknik Test İçin Kalite Özellikleri

 • Genel Planlama Konuları
 • Güvenlik ve Güvenilirlik Testi
 • Performans Testi
 • Kaynak Kullanımı
 • Sürdürülebilirlik Testi
 • Taşınabilirlik Testi

Yorumlar

 • İncelemelerde Denetim Listesini Kullanma

Test Araçları ve Otomasyon

 • Entegrasyon ve Bilgi Değişimi
 • Test Otomasyonu Projesinin Tanımlanması
 • Özel Test Araçları

Hedef Kitle

 • Yazılım Test Uzmanları
 • Test Otomasyon Uzmanları
 • Test Yöneticileri
 • İş Analistleri
 • Yazılım Geliştiricileri
 • Proje Yöneticileri
 • Ürün Sahipleri, Scrum Masters, Çevik Koçlar

Eğitim Süresi: 2 gün + Sınav
Online Eğitim Süresi: 4 gün / (Günde 4 saat)

Kayıt Ol
ISTQB® Uluslararası Sertifikalı İleri Seviye Test Otomasyon Mühendisi Eğitimi

Test Otomasyonu

 • Test Otomasyonunun Amacı
 • Başarı Faktörleri

Test Otomasyonuna Hazırlanma

 • Test Otomasyonunu Etkileyen SUT Faktörleri
 • Takım Değerlendirme ve Seçme
 • Test Edilebilirlik ve Otomasyon Tasarımı

Genel Test Otomasyon Mimarisi

 • GTAA’ya giriş
 • TAA Tasarım
 • TAS Geliştirme

Dağıtım Riski ve Şarta Bağlı Durumlar

 • Test Otomasyonu Yaklaşımı ve Dağıtım / Devreye Alma Planlaması
 • Risk Değerlendirme ve Azaltma Stratejileri
 • Test Otomasyonu Bakımı

Test Otomasyonu Raporlama ve Metrikleri

 • TAS Metriklerinin Seçimi
 • Ölçüm Uygulaması
 • TAS ve SUT kayıtları
 • Test Otomasyonu Raporlaması

Manuel Testin Otomatik Ortama Geçirilmesi

 • Otomasyon Kriterleri
 • Regresyon Testinde Otomasyon
 • Yeni Özellik Testinde Otomasyon
 • Onay Testi Otomasyonu

TMS’yi doğrulama

 • Otomatik Test Ortamı Bileşenlerini Doğrulama
 • Otomatik Test Paketini Doğrulama

Sürekli Gelişme

 • Test Otomasyonunu Geliştirme Seçenekleri
 • Test Otomasyonunu Geliştirme

Hedef Kitle

 • Yazılım Test Uzmanları
 • Test Otomasyon Uzmanları
 • Test Yöneticileri
 • İş Analistleri
 • Yazılım Geliştiricileri
 • Proje Yöneticileri
 • Ürün Sahipleri, Scrum Masters, Çevik Koçlar

Eğitim Süresi: 3 gün + Sınav
Online Eğitim Süresi: 4 gün / (Günde 4 saat)

Kayıt Ol
A4Q Sertifikalı Selenyum Test Eğitimi

Test Otomasyon Temelleri

 • Test Otomasyonuna Genel Bakış
 • Manuel ve Otomatik Testler
 • Başarı Faktörleri
 • Selenyum WebDriver’ın Riskleri ve Faydaları
 • Test Otomasyon Mimarisinde Selenyum WebDriver
 • Otomasyonda Metrik Toplamanın Nedenleri ve Amacı
 • Selenyum Araç Seti

Web Uygulamalarının Test Otomasyonu için İnternet Teknolojileri

 • HTML ve XML’yi Anlama
 • XPath ve HTML Belgelerini Arama
 • CSS Konumlandırıcıları

Selenyum WebDriver’ı kullanma

 • Kayıt ve Raporlama Mekanizmaları
 • Farklı URL’lere Yönlendirme
 • Pencere Bağlamını Değiştirme
 • Web Sayfalarının Ekran Görüntüleri
 • GUI Öğelerini Bulma
 • GUI Öğelerinin Durumunu Alma
 • GUI Elements ile Etkileşime Girme
 • Web Tarayıcılarında Kullanıcı İstemleri ile Etkileşim

Sürdürülebilir Test Komut Dosyalarını Hazırlama

 • Test Metinlerinin Sürdürülebilirliği
 • Bekleme Mekanizmaları
 • Sayfa Nesneleri
 • Anahtar Kelime Odaklı Test

Hedef Kitle

 • Test Otomasyon Uzmanları
 • Test Mimarları
 • Teknik Test Analistleri
 • Yazılım Test Uzmanları
 • Test Yöneticileri
 • Yazılım Geliştiricileri
 • Teknik Mimarlar

Eğitim Süresi: 2 gün + Sınav
Online Eğitim Süresi:  4 gün / (Günde 4 saat)

Kayıt Ol
Kullanıcı Deneyimi (UX) Tasarımı Eğitimi

1.Gün Programı

 • Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Nedir?
 • Biçimlendirici ve Özetleyici Kullanılabilirlik Testi
 • Kullanıcı Deneyimi Standartları ve Buluşsal Yöntemler
 • Kullanıcı Deneyimi Test Kontrol Listesi
 • Kullanıcıları Tanımlama, Kullanıcı Profili Oluşturma, Persona Kimliği
 • Doğru (Sayı) Kullanıcıların Seçilmesi, Zihinsel Modellerin Tanımlanması
 • 5 Saniye Testi, İlk Tıklama Testleri, A / B Testi, Yol Testi
 • Test Görevi Hazırlama, Kullanıcı Görevi Analizi
 • Kullanıcı Gözlem Senaryoları, Kullanım Örnekleri
 • Keşif Görevleri, Yönlendirilmiş Görevler

2.Gün Programı

 • UX Test Raporlaması
 • Test Sonuçlarının Analizi ve Önceliklendirilmesi
 • Nicel Analiz ve Nitel Analiz
 • Lab / Wild Testler
 • Göz İzleme, EEG İzleme, Tıklama Haritaları
 • Denetlenen Testler
 • Denetimsiz Testler
 • Uzaktan Test
 • Erişilebilirlik Testi
 • UX Test Araçları
 • UX Test Standartları (İnsan-Bilgisayar Etkileşiminin ISO 9241 Ergonomisi, ISO 9126 Yazılım Kalite Özellikleri, W3C Erişilebilirlik Kılavuzu vb.)

Hedef Kitle

 • Yazılım Test Uzmanları
 • UX / Kullanılabilirlik Test Uzmanları
 • UX Tasarımcıları ve Kullanıcı Araştırmacıları
 • İş Analistleri
 • Yazılım Geliştiricileri
 • Proje Yöneticileri
 • Ürün Sahipleri, Scrum Masters, Çevik Koçlar

Eğitim Süresi: 2 gün
Online Eğitim Süresi: 4 gün / (Günde 4 saat)

Kayıt Ol
A4Q Sertifikalı Yazılım Testlerinde Yapay Zeka Eğitimi

1.Gün Programı

 • Yapay Zeka Nedir?
 • Robotik ve Yapay Zeka Tarihi
 • Isaac Asimov’un “Üç Robotik Yasası”
 • Dijital Çağda Test
 • Yapay Zekanın Test Edilmesi
 • Turing Testi
 • Grafik Turing Testi
 • Minimum Akıllı Sinyal Testi
 • Game Bot Turing Testi
 • Konu Uzmanı Testi
 • Ters Turing Testi (Captcha)
 • Tokyo Testi

2.Gün Programı

 • Test Yaparken Yapay Zekanın Yararları
 • Yapay Zekayı Yazılım Testine Entegre Etme
 • Yapay Zeka ile Test Senaryosu Üretimi
 • Yapay Zeka ile Test Metrikleri ve Raporlama
 • Yapay Zeka ile Test Veri Analizi
 • Test Giriş ve Çıkışlarının Doğrulanması
 • Yapay Zeka ile Hata Analizi
 • Yapay Zeka ile Kod Analizi
 • Yapay Zeka ile Test Tahmini
 • Yapay Zeka ve Keşif Testi
 • Yapay Zeka ve Erişilebilirlik Testi
 • Test Otomasyonunda Yapay Zeka

Hedef Kitle

 • Yazılım Test Uzmanları
 • Test Otomasyon Uzmanları
 • Test Yöneticileri
 • İş Analistleri
 • Yazılım Geliştiricileri
 • Proje Yöneticileri
 • Ürün Sahipleri, Scrum Masters, Çevik Koçlar

Eğitim Süresi: 2 gün
Online Eğitim Süresi: 4 gün / (Günde 4 saat)

Kayıt Ol
Eğitim Programı

• Hoşgeldiniz: 9.30 - 10.00
• Sabah Seansları: 10.00 - 12.30
• Öğle Yemeği: 12.30 - 13.30
• Öğleden Sonra Oturumları: 13.30 - 17.00

Ücrete Dahil Olanlar

• Sınıf İçi Basılı Materyaller
• Eğitim Öncesi Dijital Okuma Materyalleri
• Eğitim Sonrası için Okuma Materyalleri
• Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri

Windowist Tower
Eski Büyükdere Cad.
No:26 P.K 34467
Maslak-Sarıyer / İstanbul