Risk Bazlı Test

 • Risk Tanımlaması
 • Risk Değerlendirmesi
 • Risk Azaltma

Yapıya Dayalı Test

 • Durum Testi
 • Değiştirilmiş Koşul / Karar Kapsamı
  (MC / DC) Testi
 • Yol Testi
 • API Testi
 • Yapıya Dayalı Bir Teknik Seçme

Analitik Teknikler

 • Statik Analiz
 • Dinamik Analiz

Teknik Test İçin Kalite Özellikleri

 • Genel Planlama Konuları
 • Güvenlik ve Güvenilirlik Testi
 • Performans Testi
 • Kaynak Kullanımı
 • Sürdürülebilirlik Testi
 • Taşınabilirlik Testi

Yorumlar

 • İncelemelerde Denetim Listesini Kullanma

Test Araçları ve Otomasyon

 • Entegrasyon ve Bilgi Değişimi
 • Test Otomasyonu Projesinin Tanımlanması
 • Özel Test Araçları

Hedef Kitle

 • Yazılım Test Uzmanları
 • Test Otomasyon Uzmanları
 • Test Yöneticileri
 • İş Analistleri
 • Yazılım Geliştiricileri
 • Proje Yöneticileri
 • Ürün Sahipleri, Scrum Masters, Çevik Koçlar

Eğitim Süresi: 2 gün + Sınav
Online Eğitim Süresi: 4 gün / (Günde 4 saat)

Kayıt Ol

Daha Fazla Bilgi Al

ISTQB® Uluslararası Sertifikalı İleri Seviye Teknik Test Analisti Eğitimi

  Kazanımlar:
  İleri Seviye Teknik Test Analisti sertifikasına sahip olan uzmanların, iş hayatındaki kazanımları aşağıdaki gibidir:

  • Yazılım sistemlerinin performansı, güvenliği, güvenilirliği, taşınabilirliği ve sürdürülebilirliği ile ilgili tipik riskleri tanır ve sınıflandırırsınız.
  • Performans, güvenlik, güvenilirlik, taşınabilirlik ve sürdürülebilirlik risklerini azaltmak için testlerin planlanması, tasarımı ve yürütülmesine dair teknik materyaller sağlarsınız.
  • Tasarım kapsamına dayalı olarak, testlerin yeterli düzeyde güven sağladığından emin olmak için uygun beyaz kutu test tekniklerini seçip uygularsınız.
  • Kod ve mimarideki tipik hatalar hakkındaki bilgileri uygulayarak geliştiriciler ve yazılım mimarları ile yapılan incelemelere etkili ve etkin bir şekilde katılırsınız.
  • Farklı analiz tekniklerini kullanarak kod ve mimarinin kalite özelliklerini iyileştirirsiniz.
  • Belirli test otomasyon türlerinin uygulanması sonucu oluşacak maliyet ve faydaları ana hatlarıyla açıklayabilirsiniz.
  • Teknik test görevlerini otomatize etmek için en uygun araçları seçersiniz.
  • Test otomasyonunun uygulanmasındaki teknik konulara ve kavramlara hakim olursunuz.